mój program

Mój program wyborczy dla Radomia i Ziemi Radomskiej - to zadania i plany, które chciałbym jako poseł realizować w polityce ogólnokrajowej oraz lokalnej.