dlaczego kandyduję

Moją wielką pasję jest działalność publiczna, z którą jestem związany jeszcze od czasów szkoły. Dlaczego? Bo właśnie aktywność społeczna umożliwia wprowadzanie zmian na lepsze, realizowanie dobrych pomysłów, wpływanie na to co kształtuje naszą rzeczywistość. Dlatego między innymi postanowiłem ubiegać się wcześniej o mandat prezydenta Radomia

z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, radnego Rady Miejskiej czy jak dziś posła RP.

Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenie w kierowaniem sprawami tak dużego miasta jak Radom oraz znajomość wyzwań jakie stoją przed Ziemią Radomską pozwoli mi na sprawowanie mandatu posła na Sejm RP właściwe i sprawnie.

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem chciałbym się skupić w mojej pracy parlamentarnej na kwestii zmiany polityki państwa w odniesieniu do naszego regionu. Zarówno Radomia, mniejszych miast i samej wsi. Będąc prezydentem Radomia stykałem się niemalże na co dzień z problemami współpracy na linii samorząd – państwo. To z jednej strony wynik wadliwego prawa, z drugiej strategii rozwoju kraju realizowanej przez obecny rząd. To należy zmieniać, tak aby samorządy, w tym Radom i Ziemia Radomska, mogły się właściwie rozwijać i wreszcie zyskały takie zainteresowanie ze strony administracji państwowej, na jakie zasługują.